Persondataforordningen (GDPR)

I den nye EU persondataforordning 2018 (GDPR) skærpes kravene for, hvordan virksomheder arbejder med persondata. Dette indebærer blandt andet, at du som jobsøgende har ret til større indsigt i, hvilke oplysninger om vi som virksomhed ligger inde med, og hvordan disse behandles. Vi skal som virksomheder have grundlag for at behandle dine data, og er derudover forpligtet til at indhente dit samtykke, hver gang dine data registreres samt slette disse, så snart samtykket udløber eller efter dit ønske.

Det betyder, at vi i ethvert henseende vil vurdere, hvilke data der indsamles, og altid sikre en forsvarlig opbevaring og behandling af dine data. Vores interne systemer sikrer at dine data altid er samlet i vores egne systemer, således vi også nemt kan lokalisere eller slette dem efter kandidatens ønske.

GDPR

Registrering, samtykke og opbevaring:

I BrainSearch Network kan du som kandidat kun registrere dig via vores online rekrutteringssystem, det sikrer, at du som kandidat aktivt tilvælger samtykke til opbevaring af data i 6 måneder. Inden udløb fremsendes en e-mail til dig med mulighed for at forlænge registreringen. Hvis dette ikke godkendes, slettes dine data automatisk.

Validering/sortering:

Vores rekrutteringssystem vil fremover få en gatekeeper-funktion, som scanner de data, der uploades. Hvis der fremgår personfølsomme oplysninger i et dokument som eksempelvis CPR-nummer, vil systemet advare mod dette og tilbyde at fjerne uønsket data. Som hovedregel har vi ikke behov for CPR-nummer.
Derudover logger systemet alle handlinger, hvilket betyder, at du til enhver tid kan få indblik i hvilke data, der er registreret, og hvorledes vi behandler disse.

Formidling af kandidatdata til kunder:

Når du som kandidat har søgt via BrainSearch Network, behandler vi dine data fortroligt, hvilket betyder, at vi kun benytter dine data til den stilling du har søgt. Har du søgt uopfordret deler vi ikke dine oplysninger med vores kunder, før du har godkendt dette.

Derudover indeholder vores fremtidige samarbejdsaftaler med vores kunder en beskrivelse af hvilke anbefalinger, vi har til kundens behandling af kandidatdata, der videreformidles fra BrainSearch Network.

Procedurer og IT-værktøjer:

Hos BrainSearch Network har vi en række procedurer, der skal efterleves i vores daglige arbejde. Det betyder konkret, at den enkelte medarbejder er underlagt forskellige retningslinjer, der sikrer, at persondataforordningen overholdes. IT-systemer kan kun tilgås med unikt password, og vores HR-system er sikret med en to-faktor login.

BrainSearch Network har indgået/indgår databehandleraftaler med samtlige af vores systemleverandører og IT-samarbejdspartnere, så vi sikrer, at disse ligeledes efterlever persondataforordningen.

Brug for flere oplysninger?

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om BrainSearch Networks GDPR compliance, er du velkommen til at kontakte os.

Ring på telefon 23 23 88 45, eller skriv en mail til
Henning Christensen på hc@brainsearch.dk

Læs mere om vores rekrutteringsproces under Rekruttering.

Om BRAINSEARCH NETWORK

BrainSearch Network er et netværk af dedikerede headhuntere på tværs af brancher og geografi. Vi udnytter det bedste af netværkstankegangen til at finde de mest kvalificerede kandidater til den enkelte virksomhed. Vi arbejder målrettet og dedikeret med at lave et kvalificeret match mellem virksomhed og kandidat.

Godkendt af datatilsynet

BrainSearch Network

Direktører

Ledere

Specialister

Kontakt BrainSearch Network

Frisenvoldvej 20, 8940 Randers SV